Пројекат МОЛИ за борбу против ПН/ФТ у Републици Србији - већ годину дана траје

11 новембар 2011

Од 15.новембра 2010. године у току је пројекат МОЛИ за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији, финансиран од стране Европске уније  и суфинансиран од стране Савета Европе. Управа је главни али не и једини корисник овог Пројекта. Остали корисници су органи за спровођење закона, надзорни и правосудни органи, као и професионална удружења и цивилни сектор.

 

Главни циљ пројекта МОЛИ је да унапреди демократију и владавину права кроз спречавање и контролу  прања новца и финансирања тероризма, као и других облика економског и финансијског криминала у Србији у складу са европским и осталим међународним стандардима.

 

Сврха Пројекта је и да унапреди капацитете система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији у смислу законодавних решења, стручне оспособљености и оперативних капацитета.