Пројекат МОЛИ за борбу против ПН/ФТ у Републици Србији

21 новембар 2011

Организовани криминал, корупција и прање новца представљају озбиљну опасност за економију, демократију и владавину права широм света. Југоисточна Европа је нарочито подложна овим опасностима из географских, политичких и историјских разлога. Тешко је проценити износ средстава који проистичу из криминалних активности. Ипак, прање новца наноси штету привреди у Србији између  3%-5% оф БДП годишње.

Савет Европе покренуо је 15.11.2010. године Пројекат за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Србији (МОЛИ-Србиjа). Пројекта ће трајати три године. Укупна вредност Пројекта износи 2,200.000 Еуро (90.91% из средстава ЕУ и 9.09% средстава Савета Европе). Пројекат се наставља на резултате и препоруке претходног заједничког пројекта који је финансирала Европска унија а имплементирао Савет Европе, ПАКО-Србија (PACO-Serbia 2005-2007).

Главни циљ пројекта МОЛИ-Србија јесте да допринесе демократији и владавини права спречавањем  и контролисањем прања новца и финансирањем тероризма и других криивчних дела из области привредног и финансијског криминала у Србији. Задатка Пројекта је да унапреди капацитете система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Србији у смислу унапређења прописа, унапређења оперативном нивоу и јачања капацитета.