Процена ризика од прања новца - инфо сесија са представницима тужилаштва, судова и полиције у Нишу, 23-24.5.2019. године

30 мај 2019

Управа за спречавање прања новца је, у сарадњи са Правосудном академијом и Мисијом ОЕБС-а у Србији, организовала је трећу по реду инфо-сесију за представнике судова, тужилаштва и полиције. На скупу, организованом 24. маја 2019. године, представљени су резултати процене ризика од прања новца.

Циљ процене ризика јесте да се донесу закључци који сектори и поступања у систему једне државе носе потенцијално виши ризик од прања новца и финансирања тероризма, а које нижи. Једино доношењем оваквих закључака држава може адекватно да одговори на утврђене ризике, кроз низ мера и активности, те да у складу са процењеним ризицима донесе одговарајуће одлуке о алокацији ресурса, са намером да се више напора и ресурса уложи у високоризичне области.

Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма усвојена на Влади 31. маја 2018. године, а Акциони план за њено спровођење усвојен је на Влади РС 12. јула 2018. године. Координационо тело, којим председава потпредседник Владе и министар унутрашњих послова, Небојша Стефановић, образовало је Радну групу за израду националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма.  Задатак Радне групе био је да се ризици процењени свеобухватном Националном проценом ризика из 2012. године преиспитају и поново процене по методологији Светске банке. За председника радне групе и националног координатора процене ризика именована је Јелена Пантелић (Управа за спречавање прања новца), а чланови су представници: Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Управе за спречавање прања новца, Безбедносно информативне агенције и Тужилаштва за организовани криминал.

Процену ризика представили су координатор процене ризика Јелена Пантелић и представници Републичког јавног тужилаштва, Министарства правде, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Врховног касационог суда,  Управе за спречавање прања новца.

Учесницима  радионице представљена је улога ФАТФ-а и  Moneyval-a, заједно са 40 препорука (обавезних стандарда), а током рада, учесници су упознати са чињеницом да је национална рањивост од прања новца и финансирања тероризма оцењена као средњи ниво, уз тенденцију “не мења се”.

Кроз представљање конкретних примера претњи и рањивости система од прања новца, учесници инфо-сесије су унапредили своја знања која се односе на потенцијалне ризике од прања новца и финансирања тероризма. Ови примери ће помоћи полицији, тужиоцима и судијама да боље разумеју различите начине којима се финансира тероризам и врши прање новца.

Током сесије представљена су кривична дела високог степена претње за прање новца - утаја пореза, корупција и кривично дело које се тиче неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога, а представљена је и секторска рањивост финансијског и нефинансијског сектора, са посебним освртом на банкарски сектор, посреднике у промету и закупу непокретности, игре на срећу. Поред овога, учесници су упознати са улогом Координационог тела за борбу против прања новца и финансирања тероризма, индикаторима за процену претњи и рањивости, националним правним оквиром који регулише питања прања новца и финансирања тероризма и улогом надзорних органа.

Током рада, учесници су разговарали о концепту предикатног дела, имајући у виду да Кривични законик Републике Србије више не захтева да постоји пресуда за одређено кривично дело да би се покренуо поступак за дело прања новца,  већ да је довољно да постоји “криминална активност” из које проистиче илегално порекло новца.

Дан пре одржавања инфо- сесије (23. маја), координатор процене ризика и надзорни органи за ЗОСПНФТ на скупу одржали су састанак са заменицима   Вишег јавног тужилаштва у Нишу, односно са представницима Посебног одељења за сузбијање корупције. Циљ састанка је био упознавање тужиоца са надлежностима   надзорних органа и начином контроле, а у циљу ефикаснијег откривања сумњивих активности и непосредне размене информација. Непосредни састанак имао је за циљ јачање сарадње како би се обезбедио проток информација у борби против прања новца и финансирања тероризма.

Ове активности организоване су у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.