Процена ризика од прања новца - инфо сесија са представницима тужилаштва, судова и полиције

17 јун 2019

Четврта инфо-сесија организована у Новом Саду

 Управа за спречавање прања новца је, у сарадњи са Правосудном академијом и Мисијом ОЕБС-а у Србији, организовала је четврту по реду инфо-сесију за представнике судова, тужилаштва и полиције. На скупу, организованом 12. јуна 2019. године у Новом Саду, представљени су резултати процене ризика од прања новца.

Процену ризика представили су координатор процене ризика Јелена Пантелић и представници Републичког јавног тужилаштва, Министарства правде, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Врховног касационог суда,  Управе за спречавање прања новца.

Циљ процене ризика јесте да се донесу закључци који сектори и поступања у систему једне државе носе потенцијално виши ризик од прања новца и финансирања тероризма, а које нижи. Једино доношењем оваквих закључака држава може адекватно да одговори на утврђене ризике, кроз низ мера и активности, те да у складу са процењеним ризицима донесе одговарајуће одлуке о алокацији ресурса, са намером да се више напора и ресурса уложи у високоризичне области.

Учесницима  радионице представљена је улога ФАТФ-а и  Moneyval-a, заједно са 40 препорука (обавезних стандарда), а током рада, учесници су упознати са чињеницом да је национална рањивост од прања новца и финансирања тероризма оцењена као средњи ниво, уз тенденцију “не мења се”.

Кроз представљање конкретних примера претњи и рањивости система од прања новца, учесници инфо-сесије су унапредили своја знања која се односе на потенцијалне ризике од прања новца и финансирања тероризма. Ови примери ће помоћи полицији, тужиоцима и судијама да боље разумеју различите начине којима се финансира тероризам и врши прање новца.

Током сесије представљена су кривична дела високог степена претње за прање новца - утаја пореза, корупција и кривично дело које се тиче неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога, а представљена је и секторска рањивост финансијског и нефинансијског сектора, са посебним освртом на банкарски сектор, посреднике у промету и закупу непокретности, игре на срећу. Поред овога, учесници су упознати са улогом Координационог тела за борбу против прања новца и финансирања тероризма, индикаторима за процену претњи и рањивости, националним правним оквиром који регулише питања прања новца и финансирања тероризма и улогом надзорних органа.

Овa активност организованa je у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.