Примена процењених ризика кроз типологије прања новца и финансирања тероризма

22 новембар 2019

Управа за спречавање прања новца, у сарадњи са Привредном комором Србије, организовала  је скуп  намењен обвезницима у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма. У просторијама ПКС, где је скуп одржан 19. новембра 2019, представљене су Типологије прања новца и  Типологије финансирања тероризма.

Скупу је присуствовало преко 180 представника банака, овлашћених мењача, брокерско-дилерских друштава, платних институција, рачуновођа, ревизорски друштава, јавних бележника, кладионица,  Државне лутрије Србије, као и представници Поште Србије. 

На самом почетку, учеснике је поздравила Данијела Малетић, помоћница директора Управе за спречавање прања новца, а током скупа учесници су  имали прилике да се  упознају са типологијама за кривична дела виског степена претње за прање новца, о чему су говорили представници Републичког јавног тужилаштва, Пореске управе и Тужилаштва за организовани криминал.

У наставку рада, речи је било и о секторским типологијама (финансијски и нефинансијски сектор, рачуновође, адвокати) о којима су говорили представници Управе за спречавање прања новца Народне банке Србије, који су учесницима обуке помогли у лакшем препознавању активности које указују на прање новца и сумњиве извештаје.

У завршном делу скупа, било је речи о типологијама финансирања тероризма, али и типологијама прања новца за трговину и тржиште племенитих метала, где су конкретно представљени типолошки примери, разлози за сумњу у прање новца, модели понашања и студије случаја.

Скуп је организован у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.