Превод Препорука, Методологије и пет стручних текстова ФАТФ

06 април 2020

У циљу што боље усклађености са међународним стандардима за спречавање прања новца и финансирања тероризма, као и у циљу информисања стручне и шире јавности, Управа је на сајту објавила на српском језику Међународне стандарде за спречавање прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, Методологију за процену техничке усклађености и делотворности система са препорукама ФАТФ, као и пет стручних текстова о прању новца и финансирању тероризма путем коцкања на интернету; о смерницама намењеним рачуновођама, о скривању стварног власника, о спречавању ширења оружја за масовно уништење, о борби против прања новца и финансирања тероризма за судије и тужиоце. Превод ових текстова релаизован је у оквиру Пројекта „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“, који финансира Европска унија. Корисник пројекта је Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ. Све ове текстове можете наћи у Библиотеци под Међународни стандарди.