Представљање Типологија прања новца и Типологија финансирања тероризма

31 јануар 2020

Ужице, 30. јануар 2020.

У Ужицу  је Управа за спречавање прања новца представила Типологије прања новца и Типологије финансирања тероризма обвезницима у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма

Управа за Спречавање прања новца, у сарадњи са Привредном комором Србије – Регионалном привредом комором Златиборског управног округа, организовала је још једну у низу обука намењену свим обвезницима у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Представници банака, овлашћених мењача, агенција за књиговодствене услуге, осигуравајућих кућа, платних институција, посредника у закупу и промету непокретности, рачуновођа, ревизорски друштава, јавних бележника из Златиборског управног округа имали су прилике да се  упознају са Типологијама за кривична дела виског степена претње за прање новца, о чему су говорили Миљко Радисављевић (Републичко јавно тужилаштво) и Дејан Симић (Пореска управа), и секторским типологијама (финансијски и нефинансијски сектор, рачуновође, адвокати, нотари) о којима су говорили Јелена Пантелић, Данијела Танић Зафировић (Управа за спречавање прања новца), Александра Медан (Народна банка Србије) и Горан Купрешанин (Комисија за хартије од вредности), који су учесницима обуке помогли у лакшем препознавању активности које указују на прање новца и сумњиве извештаје.

Обука је организована у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.