Представљање типологија прања новца

31 јануар 2020

Златибор, 29. јануар 2020.  

На Златибору  је Управа за спречавање прања новца представила Типологије прања новца представницима тужилаштава, судова, полиције и пореске управе

Међународна заједница борбу против тероризма и спречавање његовог финансирања оцењује како значајан изазов. Приликом оцене делотворности  система једне државе, међународна организација ФАТФ (The Financial Action Task Force) у својим препорукама прописује јасне критеријуме које једна земља треба да испуни, како би показала ефикасност у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

С обзиром на то да је оцењено да носиоци правосудних функција и полицијски службеници нису у довољној мери упознати са типологијом процене ризика од прања новца, Управа за спречавање прања новца организовала је, у сарадњи са Правосудном Академијом, 29. јануара 2019. године, на Златибору, обуку за судије, тужиоце основних и виших тужилаштава, представнике пореске управе, и  МУП-а из Пожеге, Ужица, Јагодине, Крагујевца и Пријепоља.

Учесници обуке имали су прилике да се упознају са Типологијама за кривична дела виског степена претње за прање новца, о чему су говорили Дејан Симић (Пореска управа) и Миљко Радисављевић (Републичко јавно тужилаштво), и секторским типологијама (финансијски и нефинансијски сектор, рачуновође, адвокати) о којима су говорили Јелена Пантелић и Данијела Танић- Зафировић (Управа за спречавање прања новца), Александра Медан (Народна банка Србије) и Горан Купрешанин (Комисија за хартије од вредности), који су учесницима обуке помогли у лакшем препознавању активности које указују на прање новца и сумњиве извештаје.

Обука је организована у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.