Представљање резултата процене ризика банкарском сектору

17 јун 2022

 

14. јуна 2022. године координатори за процену ризика  су у непосредном контакту представницима банкарског сектора представили резултате процене ризика од прања новца, финансирања тероризма, финансирања ширења оружја за масовно уништење и резултате процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине у Удружењу банака које је било домаћин скупа. Координатори су се захвалили учесницима на ангажовању током процеса и доприносу који су дали представници банкарског сектора у изради стратешког документа.

Указали су на основне претње и рањивости карактеристичне за банкарски сектор, али и очекивања за наредни период, како би систем наставио рад у складу са препознатим ризицима. Разјашњене су недоимице које постоје у вези са оценама ризика, било када је реч о секторима оцењеим вишим степеном ризика, било ниским.

Представници банкарскох сектора имали су прилику да у непосредном контакту поставе питања и разјасне дилеме  везане за адекватну примену ризика.

Представљање резултата процене ризика наставиће се и у нанредном периоду како за представнике јавног система, тако и за приватни сектор. Овакав вид непосредне сарадње омогућава да у директном контакту свим учесницима у систему за СПНФТ унапреде свест и знање, као и да се разјасне евентуалне нејасноће.

Као и увек, овај вид контакта доприноси даљем јачању јавно приватног партнерства што је од суштинског значаја за функционисање система спречавања прања новца и финансирања тероризма.