Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга број ЈНМВ/2-2020- „Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервације хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству“

11 јун 2020