Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга број ЈНМВ 1.2.8/2018

19 фебруар 2018

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга број ЈНМВ 1.2.8/2018 - услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству