Позив за подношеље понуда за јавну набавку мале вредности услуга број JNMV/3-2020 - VMware Support softver- обнављање лиценци за виртуелну инфраструктуру

14 јул 2020