Повратне информације обвезницима по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма

28 фебруар 2020

У складу са чланом 79. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Управа за спречавање прања новца је током децембра месеца 2019. године и јануара 2020. године организовала појединачне састанке са представницима 26 пословних банака и 8 платних институција.

Како Закон предвиђа, током ових састанака обвезницима су пружена обавештења и подаци о броју поднетих обавештења о трансакцијама или лицима за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма као и резултати до којих су та обавештења довела. Такође, пренете су и информације које Управа поседује о техникама прања новца и финансирања тероризма и трендовима у тој области, а посебан акценат је стављен на описе случајева из праксе са којима се срела како Управа, тако и други надлежни државни органи, који су део система спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Током 2019. године Управа за спречавање прања новца примила је 819 сумњивих извештаја од пословних банака и 891 извештај од платних институција.

Уочене типологије сумње у прање новца или финансирање тероризма,као и нови трендови и изазови у борби против прања новца и финансирања тероризма биће приказaни у Годишњем извештају о раду Управе за спречавање прања новца за 2019. годину, који ће током марта 2020. године бити јавно доступан на сајту Управе.