Потенцијалне злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма

21 новембар 2019

Представљен водич „Спречавање финансирања тероризма - Водич за донаторе“

Управа за спречавање прања новца je у сарадњи са Кaнцeлaриjом зa сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србиje, Координационим телом за спречавање прања новца и финансирања тероризма, Тужилаштвом за организовани криминал и Грађанским иницијативама, у уторак, 19. новембра 2019. године организовала скуп за донаторе који подржавају рад организација цивилног сектора. Скуп „Како препознати (потенцијалне) злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма и како се донатори могу заштити“  имао је за циљ унапређење знања донатора који подржавају рад организација цивилног друштва у вези са потенцијалним ризицима од злоупотребе непрофитног сектора за финансирање тероризма, као и информисање о досадашњим и планираним активностима које органи Републике Србије предузимају у односу на непрофитне организације поводом примене препорука FATF-а и Комитета Савета Европе Moneyval. Учесницима панела, којима су се поред осталих обратили и в.д. директора Управе за спречавање прања новца и в.д. дирeктoрa Канцеларијe за сарадњу са цивилним друштвом, представљени су конкретни механизми и алати који могу помоћи донаторским организацијама да се заштите од потенцијалних злоупотреба.

Овај догађај је био прилика да се представи публикација „Спречавање финансирања тероризма - Водич за донаторе“, која је припремљена у оквиру истог пројекта у оквиру кога је скуп и организован - „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“. Пројекат финансира Европска унија, корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПMГ.

Поред представљања публикације, на скупу су представљене и студије случаја које су учесницима приближиле потенцијалне претње од финансирања тероризма и конкретне примере злоупотреба непрофитног сектора.