Појашњење потенцијалним понуђачима за ЈНМВ 1.1.3/2017 - продужење гаранције за два система за складиштење података EMC VNX 5300 без HDD retention полисе

20 октобар 2017

Појашњење потенцијалним понуђачима за јавну набавку мале вредности добара број ЈНМВ 1.1.3/2017 - продужење гаранције за два система ѕа складиштење података EMC VNX 5300 без HDD retention полисе