План јавних набавки за 2014. годину

19 март 2014

План јавних набавки за 2014. годину обухвата набавку добара и услуга за потребе Управе за спречавање прања новца.