Округли сто на тему привредних преступа у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

22 мај 2019

Дана 20. маја 2019. године у Београду одржан је округли сто са представницима привредних судова, тужилаштава и надзорних органа из области спречавања прања новца. У непосредном контакту са представницима наведених институција презентовани су резултати националне процене ризика од прања новца и ставови међународних институција по питању усклађености Републике Србије са одговарајућим стандардима. Наведени догађај је организован у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија, а главни корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца. Овај пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПMГ, а наведени догађај је одржан уз помоћ Правосудне академије.

 Уводно излагање и ризике од прања новца представили су Јелена Пантелић и Данијела Танић Зафировић из Управе за спречавање прања новца. Наведена је и констатација истакнута од међународних институција да Република Србија има простора за унапређење и уједначење казнене политике када су у питњу привредни преступи.

 Судије привредног апелационог суда и привредног суда представили су статистичке податке о решавању предмета када су у питању привредни преступи у вези са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Представљени су примере добре судске праксе и сарадње свих учесника у постпку, а где се ни у једном тренутку не сме угорзити независност судија и њихово слободно судијско уверење. Указано је на чињеницу да без жалби тужиоца на висину изречених санкција у првостепеном решењу није могуће формирати ставове привредног апелационог суда.

 Представници тужилаштва су истакли да поред финансијских санкција које се изричу у предметима привредних преступа, постоји простор и за изрицање заштитних мера, као што је јавно објављивање судских пресуда и сличне мере прописане законом.

 Представљени су годишњи подаци Завода за статистику који се односе на решавање привредних преступа, поново са посебним освртом на примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и актуелни проблеми у пракси.

 Учесници су могли кроз размену мишљења да разјасне недоумице које су постојале, што је био и циљ овог округлог стола. Како би се процена ризика од прања новца што боље  разумела и како би се што боље дефинисала улога свих учесника у оваквим предметима, учесници су истакли да је наставак и периодично организовање сличних догађаја од изузетне важности, а следећи скуп ће бити организован у октобру 2019. године.