Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности услуга - Организовање округлог стола, ЈНМВ-8/2019

10 децембар 2019