Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.9/2018 - услуге одржавања ИТ инфраструктуре

30 октобар 2018

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга број ЈНМВ 1.2.9/2018 - услуге одржавања ИТ инфраструктуре