Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга број ЈНМВ/3-2019 - Одржавање Oracle производа (BI, DWH и ETL)

08 август 2019