Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга број ЈНМВ 1.2.8/2018

09 март 2018

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга број ЈНМВ 1.2.8/2018 – набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству за потребе Министраства финансија, Управе за спречавање прања новца.