Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности добара број ЈНМВ/2-2019, „McAfee licence”

15 мај 2019