Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, број ЈНМВ/1-2019 - услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству

19 април 2019