Обука за тржишне инспекторе

17 јул 2019

У циљу унапређења знања у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма,  Министарство финансија - Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa и Министарство трговине, туризма и телекомуникација-Сектор тржишне инспекције, организовали су у периоду од 10.7.2019.-11.7.2019. године обуку тржишних инспектора. Ова обука је организована у склопу пројекта „Унапређења квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључним функцијама Управе за спречавање прања новца“, а који спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.

У склопу ове обуке представљена је примена Закона о спречавању прања новца, Смернице за утврђивање стварног власника и Смернице за његово евидентирање,  примена Закона о ограничавању располагања имовином у цињу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, као и начин функционисања претраживача означених лица.

Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма, коју је Влада Републике Србије усвојила 31. маја 2018. године, представља документ у коме су процењене претње и рањивост од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу. Акциони план за спровођење препорука из процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма усвојила је Влада Србије и објављен је у Службеном гласнику (број 55/18) 16. јула 2018. године.

Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма донета је, поред осталог, и сагледавањем и закључком да је потребно унапредити читав систем борбе против прања новца и финансирања тероризма, као и међусекторску сарадњу свих надзорних органа.

У складу са идентификованим недостацима и слабостима дефинисане су активностима које је неопходно спровести у наредном периоду у циљу побољшања ефикасности свих надзорних органа, и система борбе против прања новца и финансирања тероризма у целини, а које су обухваћене Акционим планом  за спровођење препорука из Процене ризика од прања новца и Процене ризика од финансирања тероризма.