Обавештење о закљученом уговору за осигурање запослених за 2020. годину, Партија 2

27 јануар 2020