Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ/6-2019, Сервер, сториџ, активни мрежни уређај

03 децембар 2019