Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.7/2018

07 септембар 2018

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, број ЈНМВ 1.1.7/2018 - набавка лиценци, продужење гаранције за два система за складиштење података EMC VNX 5300 без HDD rtetention полисе