Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.11/2018

09 октобар 2018

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 1.1.11/2018 - набавка канцеларијског намештаја