Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку малих вредности услуга број ЈНМВ 1.2.8/1/2018

30 август 2018

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку малих вредности услуга број ЈНМВ 1.2.8/1/2018