Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, ЈНМВ 1.1.5/2019 - продужење подршке за Vmware софтвер

05 март 2019