Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, број П/1-2019

24 јун 2019