Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку ЦЈН2/2019, Партија 5 - Преносни лаптоп уређаји Тип 5

25 јул 2019