Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 5/2018 - партија 1, обавезно осигурање возила

16 јул 2019