Обавештење о закљученом уговору 1.1.3/2018

25 септембар 2018

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку 1.1.3/2018 - набавка лиценце за коришћење софтверске платформе