Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда 1.1.6/2017

10 мај 2017

Обавештење о измени конкурсне документације и о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара, број ЈНМВ 1.1.6/2017 - продужење подршке за WMware софтвер