Нови извештај Манивала

13 децембар 2021

"Србија је унапредила мере које предузима у борби против прања новца и финансирања тероризма чиме је доказала значајан напредак у погледу степена усклађености са стандардима FATF (Financial Action Task Force)", каже се у саопштењу Комитета Савета Европе MONEYVAL поводом новог извештаја који је данас објавио овај комитет.

 

Целу вест можете прочитати на овом линку: https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/new-moneyval-report-on-serbia-improvements-in-fighting-money-laundering-and-terrorist-financing-have-led-to-upgraded-rating-minor-deficiencies-remain