Носиоци правосудних функција на окупу

08 октобар 2019

Представљена Процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Београд, 04. октобар 2019.

 Управа за спречавање прања новца је, у сарадњи са Правосудном академијом, организовала још један округли сто за представнике прекршајних апелационих судова (из Београда и Новог Сада),  прекршајних судова (из Београда, Аранђеловца, Младеновца, Лазаревца, Обреновца и Руме), као и представнике Комисије за хартије од вредности, Министарства за трговину, туризам и телекомуникације и Управе за игре на срећу, како би се на непосредан начин упознали са Проценом ризика од спречавања прања новца, али и са надзором над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

 Округли сто је организован 04. октобра 2019. године, у Београду, у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.  

Учеснике је поздравила Леонида Поповић, председница Прекршајног апелационог суда, а Миљко Радисављевић (Републичко јавно тужилаштво) је на самом почетку скупа говорио о Споразуму потписаном између Републичког јавног тужилаштва и Управе царина, као и о модалитетима и начинима примене тог споразума.

Једна од замерки Манивал-а (Манивал је комитет Савета Европе који процењује усклађеност држава чланица са свим релевантним међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма) указује на благе и неуједначене казнене политика у Србији, и овакви скупови управо служе томе да се пракса унапреди и учесници што боље упознају са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма. У том контексту, Јелена Пантелић (Управа за спречавање прања новца) представила је учесницима Извештај Комитета Манивал, Говорила је о препорукама ФАТФ-а и извештавању Републике Србије, а учесницима је представила и Процену ризика од спречавања новца и Процену ризика од финансирања тероризма.

У наставку рада, Данијела Танић Зафировић (Управа за спречавање прања новца) говорила је о примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и о казненим одредбама, али је представила и податке о непосредном надзору, односно пресуде, ослањајући се на примере из праксе. На самом крају округлог стола, Милорад Вукајловић (Прекршајни апелациони суд, Одељење у Новом Саду) говорио је о односу прекршаја из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закона о девизном пословању.

Претходни округли сто је организован 30. септембра, а трећи у низу округлих столова на ову тему Управа за спречавање прања новца организује 25.  октобра 2019. године.