Наставак обука за рачуновође

26 март 2019

Управа  је одржала низ обукa за обвезнике, на којима је било речи о закључцима Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма, о примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, пратећих секторских смерница и Закона о ограничавању располагања имовином  у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.

У организацији  Привредне коморе Србије  су у претходном периоду одржане две обуке за рачуновође и  то дана 19. 2. 2019. године  одржана  је презентација закључака националне процене ризика за рачуновође у Нишу. а 22. 3. 2019.  године у Крушевцу.