Најављене презентације измена и допуна Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

20 фебруар 2020

Дана 24. јануара 2020. године у просторијама Удружења банака Србије, представници Групе за правне послове и усклађивање прописа са међународним стандардима Управе за спречавања прања новца представили су овлашћеним лицима и члановима извршних одбора банака надлежним за спречавање прања новца и финансирања тероризма измене и допуне Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 91/19 – у даљем тексту: Закон) које су ступиле на снагу дана 1.јануара 2020. године.

 У другом делу презентације измена и допуна Закона, представници Управе и Народне банке Србије одговарали су на питања присутних представника банака, а питања и одговори налазе се на сајту Управе у делу Публикације – Стручни текстови.

(хттп://www.апмл.гов.рс/цyр54/тдоц/Стручни-Текстови.хтмл)

 Обавештавамо вас да ће измене и допуне Закона, као и обавезе по Закону о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење (Службени гласник РС, бр. 29/15, 117/17 и 41/18) бити представљене и другим обвезницима.

 У просторијама Привредне коморе Србије, са почетком у 10,00 часова заказане су презентације за следеће обвезнике:    

 24. фебруар 2020. - друштва за управљање инвестиционим фондовима, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и брокерско-дилерска друштва;

25. фебруар 2020. - даваоци финансијског лизинга, институције електронског новца, платне институције и факторинг друштва и

26. фебруар 2020 - друштва за осигурање која поседују дозволу за обављање животних осигурања и друштва за посредовање у осигурању када обављају послове посредовања у животним осигурањима.