Најава четврте Националне процене ризика

09 јул 2024


Влада Републике Србије je дана 20. јуна 2024. године донела  Одлуку о формирању Радне групе за израду нове, четврте по реду, Националне процене ризика од прања новца, финансирања тероризма, пролиферације и ширења оружја за масовно уништење и процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине (НРА).

На тај начин је  започет нови циклус процене изложености Републике Србије горе поменутим ризицима која представља стратешки важну активност према стандардима ФАТФ-а (Financial Action Task Force - FATF).

Радна група за финансијску акцију ФАТФ је међународнo тело које поставља стандарде у борби против прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење. НРА једне државе представља прву од 40 обавезујућих препорука ФАТФ-а којом се промовише да се борба против прања новца и финансирања тероризма темељи на анализи и процени ризика и да је то први корак у делотворном и ефикасном суочавању са не само штетним, већ и опасним појавама.

Република Србија је ускладила своје прописе и праксу у овој области са свих 40 међународних препорука ФАТФ, што је резултат који је остварило још само десет других јурисдикција у свету. Имајући у виду да је борба против прања новца и финансирања тероризма континуирани процес, при чему се национални системи прилагођавају сталним новим изазовима и претњама које се односе на покушаје коришћења финансијског система у криминалне сврхе, међународно признање које је Република Србија добила само је додатни подстицај надлежним институцијама и приватном сектору да тај систем одржавају и унапређују.

Први састанак Радне групе за израду нове НРА, одржан је дана 1. јула 2024. године, уз организациону помоћ пројекта „Сузбијање економског криминала у Србији“ који спроводи Савет Европе уз подршку Шведске, са циљем да се окупе доносиоци одлука на највишем нивоу, као и представници Координационог тела, да би се у консултативном процесу упознали са важношћу ове процене за долазећи  Шести круг евалуације Манивала, роковима у којима је планирана израда НРА, као и ресурсима које је неопходно определити у оквиру њихових институција. Састанак је организован у сарадњи са Управом за спречавање прања новца и недавно именованим Kоординационим телом за израду НПР. Директор Управе за спречавање прања новца Жељко Радовановић, координаторка НРА Јелена Пантелић и  подкоординатор  Претњи у оквиру НРА  Миљко Радисављевић представили су важност израде и ажурирања процене ризика, како у стратешком тако и контексту међународних обавеза Републике Србије.

Такође, дана 4. јула 2024. године, у организацији Привредне коморе Србије - Удружења финансијских институција и Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца, пред више од 200 обвезника Закона о спречавања прању новца и финансирању тероризма  коодинаторка четврте по реду НРА- Јелена Пантелић је најавила  почетак процена ризика и позвала присутне на сарадњу у циљу адекватне и непристрасне процене ризика од прања новца, финансирања тероризма, пролиферације и ширења оружја за масовно уништење и процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине.