Листа кандидата који су испунили мерила за избор - конкурс 20.3.2024

03 јун 2024

 

Управа за спречавање прања новца, Министарство финансија, сагласно члану 57. став 8. Закона о државним службеницима,  доставља листу  кандидата  под шифром  њихове  пријаве  као и име и презимe, кандидата који су изабрани у конкурсном поступку (јавни конкурс који је оглашен дана 20. марта 2024. године) за радно место : за подршку аналитичким пословима, у Одсеку за анализу сумњивих трансакција, у Сектору за аналитику и спречавање финансирања тероризма,  у звању млађи саветник, два извршиоца:

 

 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

 

 

Шифра

1ЂЈ2003241ИН/4-2024

   Укупан број бодова

48,99

Шифра

1ЂЈ2003241ИН/3-2024

 

46,99

Кандидати који су изабрани у изборном поступку

 

Име и презиме.                                                                                 Шифра

1.      Душан Гутић                                                                  1ЂЈ2003241ИН/4-2024

2.      Миљка Ћојбашић                                                           1ЂЈ2003241ИН/3-2024