Листа кандидата који су испунили мерила за избор

17 јун 2022

 

Управа за спречавање прања новца, Министарство финансија, сагласно члану 57. став 8. Закона о државним службеницима,  доставља листу  кандидата  под шифром  њихове  пријаве  као и име и презимe, кандидата који су изабрани у конкурсном поступку (јавни конкурс који је оглашен дана 20. априла 2022. године) и то за радно место :

 

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

 

- на радном месту за подршку пословима спречавања финансирања тероризмаГрупа за спречавање финансирања тероризма:

звање. млађи саветник,

Шифра

1ЂЈ2004221ИН/1-2022

Укупан број бодова

60,99

Кандидат који је изабран у изборном поступку

Име и презиме.                                                                                 Шифра

Стефан Миловановић                                                                     1ЂЈ2004221ИН/1-2022