Листа кандидата који су испунили мерила за избор

18 јул 2020