Координација надзорних органа, Управе за спречавање прања новца и правосудних органа у откривању сумњивих трансакција

25 новембар 2019

У петак, 22. новембра 2019. године, организована је панел дискусија чији је циљ био унапређење координације надзорних и правосудних органа и Управе за спречавање прања новца у процесу откривања сумњивих трансакција током поступка надзора, а посебан акценат током панела је стављен на матрицу ризика за супервизоре.  

На панелу је било речи и о модалитетима прављења узорака клијента/ трансакција током поступка надзора, о томе на који начин се може утврдити да је обвезник спровео све потребне активности и мере у откривању сумњивих активности (односно која су питања обавезна за обвезнике  и која је реална могућност обвезника у откривању сумњивих активности).

Међународну праксу у размени информација између надзорних органа, ФОС (финансијскообавештајних служби) и правосудних органа и конкретне студије случаја представио је међународни експерт из Израела, Јехуда Шафер (Yehuda Shaffer).

Међународна пракса послужила је као мотивација за учеснике панела да размотре могућности успостављања непосредније координације и ближе сарадње између ФОС, надзорних органа и тужилаштва у нашој земљи, како би сумњиве трансакције биле благовремено откривене и процесуиране.  

Панел дискусија је организована у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.