Измена на листи санкција према Резолуцији СБУН 1718 од 26.7.2022. године

27 јул 2022

Дана 26.7.2022. године Комитет СБ основан на основу Резолуције 1718 (2006) у вези са Демократском Народном Републиком Корејом (ДНРК) изменио је санкциону листу физичких и правних лица.

Ажурирана верзија Консолидоване листе доступна је преко следећег линка: https://scsanctions.un.org/search/

Позивамо обвезнике по закону да редовно прегледају наведене листе како би ажурно извршавали законске обавезе.