Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji 1718 (2006) od 11.5.2020. godine

12 мај 2020

Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Severnoj Koreji izmenio je jednu stavku na listi sankcija 11.5.2020. godine, u skladu sa Rezolucijom 1718 (2006) u vezi sa DNR Korejom.

Lista sankcija prema DNR Koreji redovno se ažurira na osnovu relevantnih informacija dobijenih od država članica i međunarodnih i regionalnih organizacija. Ažurirana lista dostupna je na vebsajtu Komiteta za sankcije prema DNR Koreji na sledećem linku:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases

Konsolidovana lista sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija takođe se ažurira nakon svih izvršenih promena na listi sankcija prema DNR Koreji. Ažurirana verzija Konsolidovane liste dostupna je preko sledećeg linka:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

Pozivamo obveznike po zakonu da redovno pregledaju navedene liste kako bi ažurno izvršavali zakonske obaveze.