Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 21.5.2020. godine

22 мај 2020

Dana 21.5.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je 1 stavku na listu sankcija.

Lista sankcija prema ISILu i Al-Kaidi redovno se ažurira na osnovu relevantnih informacija dobijenih od država članica i međunarodnih i regionalnih organizacija. Ažurirana lista dostupna je na vebsajtu Komiteta za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi na sledećem linku: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

Konsolidovana lista sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija takođe se ažurira nakon svih izvršenih promena na listi sankcija prema ISIL u i Al-Kaidi. Ažurirana verzija Konsolidovane liste dostupna je preko sledećeg linka: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Pozivamo obveznike po zakonu da redovno pregledaju navedene liste kako bi ažurno izvršavali zakonske obaveze.