Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253 од 16.7.2020. године

17 јул 2020

Дана 16.7.2020. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛ, Ал-Каидом и повезаним физичким лицима, групама, правним лицима и субјектима додао је 1 ставку на листу санкција.

Листа санкција према ИСИЛу и Ал-Каиди редовно се ажурира на основу релевантних информација добијених од држава чланица и међународних и регионалних организација. Ажурирана листа доступна је на вебсајту Комитета за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди на следећем линку: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/аq_sanctions_list.

Консолидована листа санкција Савета безбедности Уједињених нација такође се ажурира након свих извршених промена на листи санкција према ИСИЛ и Ал-Каиди. Ажурирана верзија Консолидоване листе доступна је преко следећег линка: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Позивамо обвезнике по закону да редовно прегледају наведене листе како би ажурно извршавали законске обавезе.

 

 

Може вас занимати и:

 

Вест на вебсајту Уједињених нација

Претраживач листи означених лица

Ограничавање располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење