ФАТФ - јавно саопштење

24 јун 2019

ФАТФ, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, након пленарног заседања од 16. до 21. јуна 2019. године, објавио је саoпштење о јурисдикцијама које имају стратешке недостатке и које представљају ризик по међународни финансијски систем.  Саопштење је објављено да  би се остале државе упознале са утврђеним стањем у датим државама и предузеле одређене мере.

Истовремено је објављено да је у погледу Унапређења усклађности са стандардима за СПН/ФТ на глобалном нивоу - трајни процес, дошло до одређених промена, тачније Република Србија се више налази на листи земаља које имају стратешке недостатке у својим нацоналним системима.

Саопштење и Унапређење усклађености можете преузети овде:

http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/iran/documents/public-statement-june-2019.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2019.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-june-2019.html