Ефикаснија истрага и кривично гоњење

06 јул 2020

Рад судија, тужилаца и других истражних органа од пресудног је значаја за стабилност институција, транспарентност и владавину права, који представљају стубове ефикасног система за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Председник Радне групе за финансијску акцију (енгл. Financial Action Task Force) је у јуну 2018. године објавио реферат „Борба против прања новца и финансирања тероризма за судије и тужиоце“. Публикација је настала на основу прикупљених информација са регионалних радионица које су окупиле преко 400 судија и тужилаца из више од 150 земаља широм света, а на којима се дискутовало о искуствима, изазовима и примерима најбоље праксе у истрагама финансијског криминала.

У овом раду се указује на примере добре праксе чији је циљ унапређење ефикасности у истрази и кривичном гоњењу за кривична дела прања новца и финансирања тероризма и у трајном одузимању имовине стечене кривичним делом. Осим тога, публикација је припремљена са идејом унапређења међународне сарадње и бољег разумевања савремених метода прања новца проистеклих из организованог криминала и финансирања тероризма.

Управа за спречавање прања новца ће кроз пројекат „ЕУ подршка спречавању прања новца у Србији“, организовати низ радионица и округлих столова, намењених тужиоцима, инспекторима и судијама. Корисник пројекта је Министарство финансија – Управа за спречавање прање новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи KPMG.

 

 

Може вас занимати и:

 

Радна група за финансијску акцију (Financial Action Task Force)

FATF President's paper: Anti-money laundering and counter terrorist financing for judges and prosecutors